an-toerana Antananarivo vaovao, Repoblikan’i Madagasikara